Ano přátelé, letos to bude dvacet let od 1.května 1994, kdy odstartovala tato obdivuhodná, cyklo-turistická série výšlapů a výjezdů do civilnímu živlu dlouhá léta zapovězené země libavské. Kdy v předvečer této akce dnes již nežijící daskabátský kronikář Jan Zatloukal se svou ženou Žofií uspořádali už nikdy bohužel neopakovanou přednášku o
Libavsku, doplněnou výstavou desítek velkoformátových panelů se stovkami dobových fotografií. A našlapaný sál bystřického kulturního domu jim nadšeně tleskal…

Zpravodaj č.1-JBK/2013

Zpravodaj č.2-JBK/2013

Zpravodaj č.3-JBK/2013

Zpravodaj č.4-JBK/2013

Zpravodaj č.5-JBK/2013

Zpravodaj č.6-JBK/2013

Zpravodaj č.7-JBK/2013

Zpravodaj č.8-JBK/2013

Zpravodaj č.9-JBK/2013

Zpravodaj č.10-JBK/2013