O nás

Mikroregion Bystřička vznikl seskupením deseti spádových obcí: Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice a Velký Újezd.  Na konci roku 2006 přistoupila jedenáctá obec Doloplazy a v roce 2017 dvanáctá obec Kozlov.

Bystřička je mikroregionem střední velikosti, rozprostírá se přibližně na ploše 14 685 hektarů, s více než 16 tisíci  obyvateli a dvanácti obcemi se řadí mezi středně velké existující mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, byl jedním z impulsů k jeho založení.

Kontakt:

Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

Zámecké náměstí 79, 78353 Velká Bystřice

Zastoupené: Ing. Marek Pazdera

IČO:70947040

email: info@masbystricka.cz

telefon: 734 585 543

 

Hlavním předmětem činnosti mikroregionu je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům krajské správy a státní správy,
 • rozvoje technické infrastruktury v obcích,
 • vzájemné pomoci při řešení problematiky životního prostředí,
 • podpory řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
 • rozvoje cestovního ruchu a venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů rozvoje jednotlivých obcí,
 • marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • společného řešení problematiky základních škol,
 • společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • podpory společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví obcí,
 • řešení nezaměstnanosti podporou rozvoje malého a středního podnikání,
 • společné přípravy mikroregionálních projektů (společné vyhledávání, jednání s peněžními ústavy o garancích pro financování…).

Přehled obcí Mikroregionu Bystřička:

Obec Počet obyvatel (k 31. 12. 2018) První zmínka roku Nadmořská výška m. n. m. Katastrální výměra v ha
Bukovany 676 1131 263 316
Bystrovany 1.033 1275 231 351,4
Daskabát 606 1581 337 583,1
Doloplazy 1336 1228 298 803,8
Hlubočky 4.221 1305 382 2360
Kozlov 223 1324 620 4.576,2
Mrsklesy 684 1364 290 555,2
Přáslavice 1 429 1131 326 728,3
Svésedlice 198 1371 277 302,8
Tršice 1.664 1251 324 2503,6
Velká Bystřice 3.384 1275 250 921,9
Velký Újezd 1.364 1301 369 682,8
Mikroregion 16.818     14.685,1

Obce