Publikováno uživatelem

Víš, kdo volá? Komentované divadelní představení Vstup zdarma, vstupenku si vyzvedněte v informačním centru ve Velké Bystřici, obyvatelé obcí mikroregionu na svých obecních úřadech.