Mikroregion Bystřička vznikl seskupením deseti spádových obcí: Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice a Velký Újezd.  Na konci roku 2006 přistoupila 11 obec Doloplazy.

Bystřička je mikroregionem střední velikosti, rozprostírá se přibližně na ploše 9675 hektarů, s 15 tisíci obyvateli a jedenácti obcemi se řadí středně velké existující mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, byl jedním z impulsů k jeho založení.

Manažer Mikroregionu Bystřička:

Hlavním předmětem činnosti mikroregionu je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • Rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům krajské správy a státní správy,
 • rozvoje technické infrastruktury v obcích,
 • vzájemné pomoci při řešení problematiky životního prostředí,
 • podpory řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
 • rozvoje cestovního ruchu a venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů rozvoje jednotlivých obcí,
 • marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • společného řešení problematiky základních škol,
 • společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • podpory společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví obcí,
 • řešení nezaměstnanosti podporou rozvoje malého a středního podnikání,
 • společné přípravy mikroregionálních projektů (společné vyhledávání, jednání s peněžními ústavy o garancích pro financování…).

 

Přehled obcí Mikroregionu Bystřička:

Obec Počet obyvatel (k 31. 12. 2002) První zmínka roku Nadmořská výška m. n. m. Katastrální výměra v ha
Bukovany 424 1131 263 316
Bystrovany 713 1275 231 348,8
Daskabát 586 1581 337 583,2
Doloplazy 1313 1228 298 803
Hlubočky 4.483 1305 382 2231,8
Mrsklesy 559 1364 290 253,4
Přáslavice 1.301 1131 326 727,8
Svésedlice 178 1371 277 302,8
Tršice 1.551 1251 324 2503,9
Velká Bystřice 2.831 1275 250 921,9
Velký Újezd 1.073 1301 369 682,8
Mikroregion 15012     9675,4