Projekty

Mikroregion realizuje pestrou škálu projektů


Projekt Sociální služby na území Mikroregionu Bystřička s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_009/0002130

Realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je personálně posílit výkon sociální práce na obcích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.

Projekt v délce 3 roky se zaměřuje na 3 aktivity: Výkon sociální práce na obcích, Vzdělávání a supervize a Součinnost s MPSV ČR. V rámci projektu vznikne 1,0 úvazek Case manažera a 0,75 úvazku sdíleného sociálního pracovníka a dále bude uzavřena DPP Garant sociální práce na 8 hodin měsíčně. Pracovníci budou vykonávat svoji práci na území 11 obcí z Mikroregionu Bystřička. Jedná se o obce I. typu.

 

CASE MANAŽER

Mgr. Kristýna Dostálová

telefon: 733 563 510

email: mrb.dostalova@seznam.c

 

SDÍLENÝ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Bc. Pavlína Langerová

telefon: 733 563 509

email: mrb.langerova@seznam.cz

Den regionu Bystřička a veřejná poznávací cyklojízda 2023


Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička – III. etapa

 


Doplnění zázemí pro kulturní aktivity Mikroregionu Bystřička


Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

Protipovodňový plán obce Bystrovany

Protipovodňový plán obce Doloplazy

Protipovodňový plán obce Přáslavice

Protipovodňový plán městyse Velký Újezd

 


Projekt Kultura a tradice spojujíProjekt    „Rozvoj cykloturistiky v mikroregionu Bystřička“  byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


 

Realizace projektu „Rozvoj cykloturistiky v mikroregionu Bystřička“ byla uskutečněna za finanční podpory Olomouckého kraje


Projekt Efektivnější správa majetků v obcích mikroregionu Bystřička