Bystřický Kruh přátel hudby srdečně zve na adventní koncert.
Petrof piano trio vzniklo v roce 2009 z iniciativy houslisty Wihanova kvarte-ta Jana Schulmeistera. V témže roce se stalo rezidenčním triem společ-nosti PETROF. Členy jsou renomovaní komorní hráči, kteří bývají častými hosty domácích i zahraničních pódií. Repertoár tria zahr-nuje díla skladatelů od raného klasicismu, ale věnuje se také dílům soudobých skladatelů, která obohacují jeho repertoár a rozšiřují spektrum skladeb až do 21. století.
Jan Schulmeister – housle
Kamil Žvak – violoncello
Martina Schulmeisterová – klavír
a hosté

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice IČ 00299651, DIČ: CZ00299651,  ID datové schránky  tv5bqfv Tel.: +420 585 351 671, Fax: +420…